2012 - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
OSOWIEC - TRZĘSINA
Przejdź do treści

2012

Archiwum
21 grudnia Wigilia w Szkole

W dniu 21 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Osowcu o godz. 9.00 zorganizowana była wigilia dla wszystkich uczniów. Na początku przedstawione zostały "Jasełka" w wykonaniu uczniów a następnie podzielono sie opłatkiem i wspólnie kolędowano. W Wigilii uczestniczył gość ks. proboszcz Tadeusz Muc.

zdjęcia A. Budnik.

16 grudnia nasza załoga w rajdach samochodowych

Od dawna w Naszej miejscowości mamy sympatyków rajdów samochodowych. Jednak od niedawna mamy już uczestników tych rajdów i tak Marek Świętek i Adam Szczęsny uczestniczą w rajdach organizowanych przez Automobilklub Opolski oraz w innych imprezach tego typu. 16 grudnia w Świątecznym Pucharze Forda 2012 załoga ta zajęła 7 miejsce na 36 uczestników. W ogólnej klasyfikacji Opolskiego Kierowcy roku 2012 zajęli zaś 3 miejsce w trzeciej klasie. Życzymy im udanych dalszych startów i jak najszerszych torów jazdy.

zdjęcia M. Robak.

16 grudnia Wigilia w DFK

W dni 16 grudnia koło Mniejszości Niemieckiej z Osowca zorganizowało dla swoich członków drugą już wigilię. Wystąpiły z programem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osowcu. W czasie spotkania podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia. Wspólnie śpiewano kolędy, do których przygrywał zaproszony na wigilię ks. proboszcz Tadeusz Muc oraz Diana i Dawid Galus.. Mile spędzono czas przy kawie herbatce i kołaczu oraz wspólnej wieczerzy wigilijnej.

zdjęcia A.Gallus.

9 grudnia - Mikołaj w mniejszości

W dniu 9 grudnia w sali OSP koło DFK Osowiec zorganizowało Mikołaja dla dzieci swoich członków. Dzieci i ich rodzice miały przygotowany mały poczęstunek. W czasie spotkania pani Karina Loch przygotowała wiele zabaw dla dzieci, które prowadzone były również razem z Mikołajem.

zdjęcia A. Gallus.

9 grudnia poświęcenie organów

W dniu 9 grudnia w naszym kościele zostały poświęcone po długim generalnym remoncie organy. Na te okoliczność przybył do parafii ks. Grzegorz Poźniak, który wygłosił kazanie oraz poświęcił organy w czasie sumy. Remont organów przeprowadzony był przez pana mgr inż. Henryka Hobera z Olesna.

zdjęcia A. Gallus.

5 grudnia - Spotkanie eksperckie

W dniu 5 grudnia w sali OSP Osowiec miejscowe koło DFK zorganizowało

SPOTKANIE EKSPERCKIE
Z ZAKRESU POLSKO-NIEMIECKIEJ DWUJĘZYCZNOŚCI
Program spotkania:
"   "Dwa języki, podwójna szansa" - prezentacja filmu
"   "Język niemiecki jako język mniejszości w praktyce. Przedstawienie Vademecum"
Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego
"   "Dlaczego niemiecki? Jak efektywnie wychowywać dzieci dwujęzycznie?"
dr Małgorzata Wysdak, Prezes Stowarzyszenia ProLiberis Silesiae w Raszowej
Organizatorami spotkania było VDG oraz Haus.

W sptkaniu uczestniczyli nauczyciele języka niemieckiego z naszej gminy jak również przewodniczący poszczególnych kół DFK i mieszkańcy.

zdjęcia A. Gallus.


24 listopada - Dzień Seniora

W dniu 24 listopada w sali OSP w Osowcu jak co roku świętowaliśmy Dzień Seniora. Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy Seniorzy powyżej 65 roku życia. Gościliśmy też jak co roku naszego byłego ks. proboszcza Franciszka Lercha oraz naszego obecnego ks. proboszcza Tadeusza Muca i Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. Marcina Wilczka. Jak co roku Seniorom zaprezentowali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu w przedstawieniu "Czerwony Kapturek" w humorystycznej wersji śląskiej. Następnie zaprezentowały się mażoretki, laureatki finału programu "Tylko taniec - Got to dance" oraz zespół Pieśni Tańca Osowiec. Do Seniorów swoje ciepłe i jakże treściwe słowa skierowali wszyscy obecni księża oraz seniorka - pani Jakimiak. Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz wszystkim sponsorom za wsparcie tego miłego spotkania. Bez wsparcia sponsorów i bezinteresownej pracy wielu osób nie można byłoby tego zorganizować.

zdjęcia A. Gallus.

29 września II rajd rowerowy

W dniu 29 września przy wspaniałej słonecznej pogodzie odbył się II rajd rowerowy zorganizowany przez stowarzyszenie "Nasz Osowiec". O godz. 13.30 w trasę, która wiodła przez Trzęsinę, Marszałki, Północny brzeg Jeziora Turawskiego, Dylaki, Antoniów, Jedlice, Szczedrzyk, Jezioro Małe, Jezioro Średnie, Niwki, Kotórz Mały, Węgry wyruszyły 32 osoby. Trasa przejazdu wiodła szlakami rowerowymi wśród pięknych krajobrazów oraz wspaniałej scenerii lasów. Po drodze obdyły się cztery postoje. Pierwszy na promenadzie nad Jeziorem Dużym, następny na polanie przed Antoniowem, nad Jeziorem Średnim, gdzie kapieli w jeziorze zażywał pan Marian Pazowski jako jedyny śmiałek i w Niwkach. W Niwkach w rodzinnej miejscowości Joachima Halupczoka pod jego pomnikiem w naszym imieniu złożył kwiaty Mateusz Pikos, członek klubu kolarskiego "Ziemia Opolska" w której to barwach swoje pierwsze kroki stawiał też Joachim Halupczok. Po powrocie do Osowca czekało na nas rozpalone ognisko i przygotowany plac biesiadny. Tu można było posilić się kiełbaską, kawą, ciastem oraz posiedzieć i porozmawiać razem przy ognisku. Spotkanie zakończyło się ok. godz 21.00.

zdjęcia A. Gallus.

25 wrzesień ćwiczenia OSP na Konsulacie

W dniu 25 września odbyły się drugie już ćwiczenia jednostki OSP Osowiec na Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Pierwsze odbyły się w 2009 r. W miesiącu sierpniu br. Konsul wystapił do nas z prośbą o przeprowadzenie na terenie Konsulatu szkolenia a zarazem przeglądu obiektu pod względem przeciwpożarowym. Na ćwiczenia zaprosiliśmy również jednostkę ratowniczo-gaśniczą z Opola, która mogła zapoznać się z obiektem. W czasie szkolenia wyjaśniono wiele niejsności oraz procedury postępowania w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Jako że jest to placówka dyplomatyczna a zarazem teren w jurysdykcji innego państwa, inne też są standardy i tok postępowania w razie zaistnienia takiej sytuacji. Po zakończonym szkoleniu jednostki razem przeprowadziły ćwiczenia na obiekcie z użyciem drabiny mechanicznej oraz sprawdzono hydranty.

zdjęcia A. Gallus T. Jendryca.

16 września -Dożynki Parafialne

W dniu 16 września odbyły się w naszej parafii dożynki. Po raz pierwszy od wielu lat dożynki odbyły się we wrześniu a nie jak zawsze w pierwszą niedzielę października. Koronę dożynkową w tym roku wykonały panie z Osowca i Trzęsiny. Przed Mszą św. zebrały się delegacje dzieci oraz delegacje z miejscowości Osowiec, Trzęsina i Węgry przed salką katechetyczną i procesyjnie wraz z koroną i księdzem przy dzwiękach orkiestry udaly się do kościoła, gdzie została odprawiona Msza św dziękczynna za tegoroczne zbiory.

zdjęcia A. Gallus.

14 września - Zebranie Wiejskie

W dniu 14 września o godz. 18.00 w sali OSP w Osowcu odbyło się Zebranie Wiejskie. Celem zebrania było uchwalenie podziału budżetu sołeckiego na rok 2013. Po przeprowadzonej dyskusji uchwalono budżet sołectwa na rok 2013. Przekazano też podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania chodników w Osowcu jak również podziękowano paniom, które dbają o estetykę tych chodników i miejsc w kórych znajdują się rośliny.

2 września - korona na dożynkach gminnych

W dniu 2 września w Kotorzy Małym odbyły się Dożynki Gminne. W korowodzie jak i konkursie koron uczestniczyła również nasza korona dożynkowa. Wszystkie korony otrzymały wyróżnienie 100 zł., oraz pamiątkowy dyplom. Wyróżnienie za gospodarność z rąk wójta otrzymał pan Ireneusz Rachwalik oraz w barwnych korowodach II miejsce zajął pan Panek.

zdjęcia A. Gallus i D. Loch.

30 sierpnia zakończenie prac przy koronie dożynkowej

W dniu 30 sierpnia zakończono prace przy koronie dożynkowej. Pierwszy raz panie spotkały się 2 sierpnia i rozpoczęły prace. Nie były to jednak pierwsze prace, ponieważ już dużo wcześniej trzeba było zebrać zboże i odpowiednią słomę. Wykonano też nowy stelaż, który właściwie jest kręgosłupem tego dzieła. W pracach uczestniczyło wiele osób z Osowca i Trzęsiny, których z imienia i nazwiska nie sposób wymienić, a bez których pomocy nie powstałaby tak misternie wykonana korona dożynkowa. Wiele prac z ziarenkami wykonywanych było w domach. Ostatecznie jednak korona wykonywana była u pani Marii Sopa w Trzęsinie, która użyczyła po raz kolejny miejsca. Stowarzyszenie "Nasz Osowiec", dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wykonania korony, dzieciom, młodzieży, paniom i panom za zaangażowanie i wkład pracy.

zdjęcia A. Gallus.

20 sierpnia zakończenie prac przy chodniku

W sierpniu oddano do użytku ostatni fragment chodnika w Osowcu. Po reformie szkolnictwa w naszej gminie w 2002 r. kartą przetargową w likwidacji przedszkola w Osowcu była budowa chodnika z Osowca do Węgier, aby dzieci mogły bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy miejscowościami. Projekt gminny, którego wykonawcą i płatnikiem było Starostwo Powiatowe został jednak zakończony na moście i nie obejmował odcinka w Osowcu. Kiedy powstało stowarzyszenie "Nasz Osowiec" zaraz jako pierwsze zadanie przyjęło sobie wykonanie dalszej części chodnika, jak również chodnika w centrum wsi. Nie było to łatwe zadanie, gdyż stowarzyszenie nie posiadało żadnych środków finansowych na to zadanie. Podjęto więc starania, aby wykonać jak najtaniej projekt techniczny i podkłady geodezyjne. Tutaj z wielką pomocą przyszedł nam pan Alfred Kwaczała - geodeta zamieszkały w Trzęsinie, który zrobił nam wszystkie potrzebne podkłady geodezyjne, natomiast projekt wykonała nam nieodpłatnie pani Anna Siemaszko zamieszkała w Osowcu. Kiedy mieliśmy projekt trzeba było poszukać środków na wykonanie. Wtedy przystąpiono do rozmów ze Starostwem Powiatowym o partycypacji w kosztach budowy, oraz z Urzędem Gminy o wsparcie finansowe na zakup materiałów. Po wielu trudnych rozmowach i dość długim czasie bo aż cztery lata, udało się wykonać nakreślone sobie zadanie. Przy okazji udało się namówić Spółdzielnię Mieszkaniową, aby wykonać też nowy chodnik przed blokiem i zagospodarować to miejsce. Tak po krótce wyglądała cała historia związana z tym zadaniem. Wiele było też uwag, co do wykonania i samego zamysłu, jednak naszym zdaniem chodniki te są potrzebne i będą służyć wszystkim mieszkańcom, a przede wszystkim przyczynią się do lepszego bezpieczeństwa na drodze. Chcielibyśmy też podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ich wykonania i do ich utrzymania teraz w czystości, za każdy gest dobrej woli, zaangażowanie, za wszystko. Mamy nadzieję, że niedługo Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Turawie jak również właściciel piekarni zagospodarują swoje tereny i wtedy centrum naszej miejscowości nabierze blasku.

Zarząd Stowarzyszenia "Nasz Osowiec"
zdjęcia A.Gallus

22-28 lipca obóz strażacki w Niemczech

W dniach 22-28 lipca w miejscowości Reschwitz na terenie naszej partnerskiej gminy Saalfelder Hohe i partnerskiego powiatu Saalfeld-Rudolstadt odbył się obóz strażacki dla młodzieży z naszej gminy. Organizatorem obozu była jednostka OSP Osowiec. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane z wpłaty własnej uczestnikow w kwocie 75 zł. od osoby, dofinansowania z PNWM (Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży) w kwocie 4823,74, oraz środków budżetowych przeznaczonych na działaność OSP w kwocie 2800 zł. Od 7 lat trwa wymiana z młodzieżą niemiecką i w jednym roku obóz taki odbywa się w Polsce a w drugim w Niemczech. W tym roku wyjechaliśmy w niedzielę 22 lipca. Po zakwaterowaniu w namiotach odbyło się wspólne powitanie i zapoznanie z terenem obozowiska. Następnego dnia po bardzo zimnej nocy, 4 stopnie, pojechaliśmy do miejscowości Bad Langensalza, gdzie poruszaliśmy się na specjalnej ścieżce wybudowanej pomiędzy koronami drzew. Następnego dnia we wtorek, kiedy to temperatury podniosły się już do 35 stopni odbywały się zajęcia nauki pływania na basenie kąpielowym w Saalfeldzie. W środę wycieczka do zalanej kopalni łupka i pokaz jak się go obrabia, a w drodze powrotnej pokaz wytopu w hucie i pokaz największej maszyny parowej w Niemczech. W czwartek zajecia na basenie. W piątek i sobotę jako że odbywał się tam również obóz dla powiatu Saalfeld-Rudolstadt odbywały się konkurencje na zaliczenie sprawności strażackich również przez naszych uczestników. Oczywiście wszyscy, ktorzy przystapili do zaliczenia uzyskali specjalność Feuerflamme stufe I i stuffe II. Po zaliczeniach rozegrano jeszcze konkurencje terenowe i piłki przez linę, w ktorej nasza drużyna była bezkonkurencyjna i zdobyła wszystkie I miejsca. Kazdego dnia po kolacji odbywały się zajęcia obozowe, różne zmyślne zawody i gry. Dzień obozowy kończył się przy wspólnym ognisku śpiewem przy dźwiękach gitary. W niedzielę rano obbyło się wręczenie nagród i o godz. 19.00 byliśmy już z powrotem w Osowcu. Wiele wspólnie przeźylismy w trakcie tych ośmiu dni, zawiązało się wiele przyjaźni i sympatii, dlatego też trudny był czas pożegnania. Chciałbym serdecznie podziekować wszystkim uczestnikom za radosne i miłe chwile razem spędzone, jak również opiekunom za troskę i opiekę nad młodzieżą.

zdjęcia A. Gallus.

9 lipiec remont dzwonów

W dniu 9 lipca zakończył się remont dzwonów w naszym kościele. Stary nępęd był już bardzo wyeksploatowany i ulegał częstym awariom. Zlecono więc wykonanie nowych napędów i przy okazji remontu dzwonów. Remont trwał prawie półtorej tygodnia a spowodowane było to wystąpieniem dodatkowych prac. W dniu 9 lipca o godz. 16.10 dzwony zadzwoniły ponownie. Teraz już będą dzwonily zwołując wiernych na nabożenstwa jak również oznajmiać smutne i radosne wydarzenia w naszej parafii.

zdjęcia A. Gallus.

6 lipiec rozpoczęcie budowy chodnika

W dniu 6 lipca rozpoczęły się prace przy budowie chodnika w Osowcu. Jest to ostatni etap budowy chodników, które koordynowane są przez Stowarzyszenie "Nasz Osowiec". Środki na budowę pochodzą z funduszu sołeckiego oraz dofinansowania Starostwa Powiatowego w Opolu i Spółdzielni Mieszkaniowej. Projekty wszystkich chodników wykonała pani Anna Siemaszko mieszkanka Osowca za co bardzo dziękujemy.

zdjęcia A. Gallus.

XII Ogólnoposkie Zawody MDP w Sportach Obronnych

W dniach od 2 do 6 lipca na terenie ośrodka wypoczynkowego  "Strażak" w Turawie należącego do ZW ZOSP RP w Opolu, odbyły się XII Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych. Nasza Jednostka OSP uczestniczyła również w tych zawodach użyczając sprzęt potrzebny do ćwiczeń oraz służyła pomocą sędziowską.  Zawody zostały rozegrane w kategorii żeńskiej i męskiej, w kolejności:
· TRENING - konkurencje objęte programem zawodów,
· I ETAP - WIELOBÓJ SPRAWNOŚCIOWY,

 • MARSZOBIEG ZESPOŁOWY NA ORIENTACJĘ

 • ODCINEK SPECJALNY - LINA

 • ODCINEK SPECJALNY - ŁÓDŹ

 • ODCINEK SPECJALNY - TRANSPORT RANNEGO NA NOSZACH

 • ZADANIE SPECJALNE - NAMIOT

 • ZADANIE SPECJALNE - ODZIEŻ OCHRONNA

 • ZADANIE SPECJALNE - PPOŻ

 • ZADANIE SPECJALNE -RATOWNICTWO NA DRODZE

 • ZADANIE SPECJALNE -RATOWNICTWO NA WODZIE

 • ZADANIE SPECJALNE -RZUT GRANATEM

 • ZADANIE SPECJALNE - STRZELANIE SZYBKIE

 • ZADANIE SPECJALNE - ZMIANA KOŁA

 • KONKURS PREZENTACJI PIOSENKI STRAŻACKIEJ zaliczany do wieloboju, który odbył się nad jeziorem Srebrnym

· II ETAP - PŁYWANIE,
· III ETAP - BIEG ZESPOŁOWY 1000 m
· IV ETAP - STRZELANIE SPORTOWE.
W dniu 6 lipca o godz. 17.00 odbyło się uroczyste zakończenie zawodów, na które przybyli zaproszeni goście w osobach, W-ce Prezes ZG ZOSP RP dh Teresa Tiszbirek, Poseł na sejm RP członek zespołu poselskiego strażaków dh Ryszarda Gala, Prezes ZW ZOSP RP w Opolu dh Andrzej Borowski, Przedstawiciel Nadleśnictwa Turawa pan Henryk Ostrowski, Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa.
Uroczystość uświetniła orkiestra strażacka z Łowkowic. W czasie uroczystości wręczono pamiątkowe medale oraz puchary i upominki za zdobyte miejsca. Puchar za FAIR PLAY ufundowało Nadleśnictwo Turawa, Puchar dla najlepszej zawodniczki ufundował Wót Gminy Turawa, a puchar dla najlepszego zawodnika ufundował Prezes ZW ZOSP RP w Opolu.

zdjęcia A. Gallus.

18 -20 czerwiec prace przy terenach zielonych i koronie

W dniach od 18 do 20 czerwca członkinie Stowarzyszenia "Nasz Osowiec" pracowały przy terenach zielonych. Poprzesadzano kwiaty i krzewy i wykonano większą rabatkę, którą łatwiej będzie utrzymać. Następnie zabrano się za uprzątnięcie ronda obok złomowiska. Po tegorocznej zimie wiele krzewów wymarzło i dlatego trzeba było usunąć zeschłe pędy. Teraz miejsca te wygladaja ładniej. Pozostało jeszcze uprzątnięcie parkujących tam przyczep, które szpecą nam to miejsce. Tym jednak zajmują sie służby urzędu gminy.W tych dniach rozpoczęły się już prace związane z przygotowaniem nowej korony żniwnej. Panie zebrały się w Trzęsinie i rozebrały starą koronę a do nowej już zbierane są kłosy.

zdjęcia A. Gallus.

Wróć do spisu treści