2019 - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
OSOWIEC - TRZĘSINA
Przejdź do treści

2019

Archiwum
Dzień Seninora
W dniu 23 listopada jak co roku w sali OSP w Osowcu odbyło się spotkanie Seniorów. O godz. 16.00 Sołtys wsi pan Bernard Loch powitał wszystkich obecnych na spotkaniu. Następnie dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu wystąpiły z przedstawieniem słowno-muzycznym "Historia trzech drzew", oraz w tańcu do muzyki "Ojcze Nasz" w języku Suahili. Po występach dzieci spotkanie uświetnił występ Krystiana&Jorgusia, którzy grając prawie na wszystkich instrumentach rozśpiewali się razem z Seniorami. Oczywiście nie zabrakło również Sto Lat dla seniorów i organizatorów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Sołeckiej, Radni naszej miejscowości, ks. proboszcz oraz Wójt Gminy Turawa pan Dominik Pikos. 
zdjęcia A. Gallus
Koncert ELENI
W dniu 27 października obchodziliśmy również 80 rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Uroczystość ta zbiegła się z zakończeniem Misji Świętych w naszej parafii. O godz. 15 w kościele odbył się koncert ELENI, na który przybyło bardzo dużo parafian i gości z ościennych parafii. Po zakończonym koncercie ks. proboszcz zaprosił wszystkich, na poczęstunek kawą i ciastem, które przygotowały nasze parafianki.
zdjęcia A.Gallus
ZAKOŃCZENIE MISJI
 W dniach od 20 do 27 października jak zawsze po 10 latach w naszej parafii odbyły się Misje Święte. W niedzielę 20 października ks. proboszcz przekazał symbolicznie klucze kościoła i stułę misjonarzom, którzy przez cały tydzień głosili słowo Boże, udzielali sakramentów i sprawowali Eucharystię, zarówno w kościele parafialnym jak i filialnym w Kolanowicach. Misję głosili ojcowie franciszkanie; o. Cherubin K. Żyłka i o. Krystian Pieczka.  Zakończenie Misji mało miejsce w dniu 27 października przy krzyżu misyjnym po uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował Kapelan Ojca Świętego ks. Franciszek Lerch nasz były proboszcz, ks proboszcz Tadeusz Muc , o. Artymiusz Fronia i ojcowie misjonarze.  Licznie zebranym wiernym misjonarze udzielili błogosławieństwa i zakończyli Misje Święte.
zdjęcia A. Gallus
Dożynki Diecezjalne
W dniu 22 września na Górze św. Anny odbyły się dożynki diecezjalne, w których uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii. Z koroną dożynkową przedstawiciele z Węgier a z darami przedstawiciele naszej miejscowości. Po zakończonej eucharystii celebrowanej przez ordynariusza bp. Andrzeja Czaję, delegacje odniosły procesyjnie dary do spiżarni klasztornej.
zdjęcia A. Budnik A.Gallus
Dożynki parafialne i gminne
W dniu 8 września jak co roku w drugą niedzielę odbyły się w naszej parafii dożynki. W tym roku w związku z opadami deszczu procesja z darami rozpoczęła się od przedsionka. Dary zostały złożone w ofierze przed ołtarzem przez poszczególne delegacje i dzieci. Po południu natomiast delegacja z koroną dożynkową wraz z sołtysem uczestniczyła w gminnych dożynkach, które w tym roku odbyły się Kadłubie Turawskim.
zdjęcia A.Gallus
KORONA DOŻYNKOWA
W dniu 27 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie prac przy nowej koronie dożynkowej. Osoby które włożyły najwięcej pracy w wykonanie wspaniałej korony spotkały się razem przy suto zastawionym stole i wspominały jak to przebiegały ich prace. Pierwsze spotkanie w sprawie korony odbyło się już w zimie. Panie z Rady Sołeckiej przedstawiły Sołtysowi wstępny projekt korony. Pierwsze prace przy koronie rozpoczęły się w drugiej połowie czerwca, kiedy to panie pojechały zbierać zboże i wyselekcjonować te najdorodniejsze kłosy. W połowie lipca Sołtys wykonał stelaż korony i wtedy rozpoczęto pleść koronę. W kolejnych dniach i tygodniach prace nabierały tempa i zakończyły się w II połowie sierpnia. W pracach tych uczestniczyło w sumie kilkanaście pań. Zajęcia były podzielone na dwa etapy: przygotowanie poszczególnych elementów w domach i prace bezpośrednio przy koronie.
Teresa Gallus, Anna Budnik
zdjecia A.Budnik A.Gallus

OBÓZ STRAŻACKI
W dniach od 20 do 27 lipca 39 członków harcerskich i młodzieżowych drużyn pożarniczych z gminy Turawa uczestniczyło w obozie w Reschwitz w malowniczej dolinie Turyngii w Niemczech. Obóz odbywał się na terenie byłej gminy Saalfeder Höhe, która obecnie została wcielona w miasto Saalfeld i jest jego dzielnicą. Organizatorem wyjazdu była jak zawsze Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu. Przygotowania do obozu rozpoczynały się już w miesiącu styczniu, kiedy ustalane były terminy oraz pisane programy do PNWM (Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży) o dofinansowanie. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z wpłat uczestników, środków OSP, środków budżetowych gminy Turawa oraz dofinansowania z PNWM. W czasie trwania obozu był czas na zwiedzanie, zabawę ale również na doskonalenie umiejętności strażackich. Młodzież w tym roku mogła zwiedzić zamek „WARTBURG”, który od 1999 znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W latach 1521–1522 na zamku ukrywał się inicjator reformacji Marcin Luter. Powstał tu jego przekład Nowego Testamentu na język niemiecki. W jednym z kolejnych dni młodzi strażacy pojechali do Jeny, gdzie uczestniczyli w zajęciach z fizyki w centrum „IMAGINATA”, w którym doświadczali z bliska eksperymentów fizycznych i zjawisk percepcyjnych. Park składa się z dużej liczby indywidualnych układów eksperymentalnych, które stymulują zdumienie, gry i zastanawianie się. W eksperymentalnych aranżacjach, takich jak np. dźwięk, kamera otworkowa, odkrywali możliwości i ograniczenia naszych zmysłów oraz sposób, w jaki łączą nas ze światem. Po wizycie w Imaginata w Jenie mogą zobaczyć świat innymi oczami, a może jeden lub drugi eksperyment będą mogli teraz lepiej zrozumieć na lekcjach fizyki. Przez dwa wieczory podzieleni na grupy mogli również zwiedzić wraz z przewodnikiem miasto Saalfeld oraz poznać jego historię i wysłuchać koncertu organowego na zabytkowych 50-cio registrowych organach. Poza wycieczkami odbywały się też wędrówki po górzystych okolicach wraz z poznawaniem ich historii oraz walorów biologicznych. Zajęcia sportowe i nauka pływania odbywały się na basenie kąpielowym w Saalfeldzie oraz na placu sportowym przy obozie. Tam też organizowane były gry i zabawy w mieszanych drużynach. Odbywało się wiele pokazów strażackich takich jak: uwalnianie poszkodowanych w wypadkach, użycie drabin mechanicznych, użycia piany średniej i ciężkiej, kurtyn wodnych, działek wodnych i wielu innych. Zbudowany został również domek z drewna, który został podpalony a najmłodsi z drużyny niemieckiej przy użyciu młodzieżowego sprzętu pod kontrolą doświadczonych członków straży uczyli się gasić pożar. Można było zobaczyć na własne oczy jak szybko rozprzestrzenia się pożar i jak z nim walczyć. Były też zajęcia z pierwszej pomocy, nauka węzłów strażackich, poznawanie sprzętu strażackiego . Wieczory natomiast spędzane były przy ognisku ze wspólnym śpiewem i zabawami. Obozy takie odbywają się już od 2007 r. i za każdym razem pojawiały się anomalia pogodowe; silny wiatr, burze, bardzo zimne noce. W tym roku nie było niczego z tych zjawisk ale za to anomalią były upały, które sięgały 40 stopni Celsjusza.
Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim uczestnikom za udział w obozie a przede wszystkim opiekunom pani Barbarze Moch, Teresie Gallus, Sabinie Wiecha, Waldemarowi Mocigembie i Oliverowi Staś, za charytatywną, bezinteresowną i profesjonalną opiekę nad uczestnikami obozu. Kierownik Obozu Artur Gallus
zdjęcia A.Gallus S.Wiecha

Boże Ciało
W dniu 20 czerwca ulicami Osowca przeszła jak co dwa lata procesja teoforyczna. Wierni składali publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Chrystusa Eucharystycznego. Na zkończenie procesji odśpiewano uroczyste Te Deum laudamus i udzielono błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 
zdjecia A.Gallus
STRAŻACY Z UKRAINY
W dniu 11 maja zaszczyciła nas swoją obecnością delegacja Strażaków z Ukrainy a dokładniej z powiatu Iwano-Frankowskiego. Delegacja przybyła do Polski po odbiór sprzętu, który za pośrednictwem strażaków z OSP Kadłub Turawski zebrano z całego województwa. Sprzęt ten dla nas już zbędny będzie służył Strażakom Ochotnikom na Ukrainie. Delegacja składała się z czterech osób a mianowicie: płk Wołodymyr Czernećkyj - Naczelnik Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie Iwano-Frankowsk (odpowiednik Komendanta Wojewódzkiego PSP), Mykoła Burłak – asystent Naczelnika Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie Iwano-Frankowsk, Taras Melnyk – Naczelnik Powiatowego oddziału Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie Iwano-Frankowsk (odpowiednik Komendanta Powiatowego PSP), Iwonenko Iwan – prawnik Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie Iwano-Frankowsk. 
zdjęcia M. Robak
Bierzmowanie 6 maj
W dniu 6 maja w naszej parafii sakrament bierzmowania z rąk biskupa Pawła Stobrawy przyjęło 77 młodych chrześcijan, a mianowicie
parafia Bierdzany 8
parafia Jełowa 16
parafia Ligota Turawska 9
parafia Osowiec-Węgry 34
parafia Tuły 10
zdjęcia A.Gallus
sprzątanie Osowca
W dniu 7 kwietnia od godz. 9.00 do godz. 16.00 odbyła się akcja wiosennych porządków w Osowcu. Zebrane na prośbę Sołtysa i Rady Sołeckiej osoby prowadziły prace porządkowe wzdłuż ulicy Oleskiej, na skarpie kanału gminnego, rondzie przy ul. Dworcowej, siłowni, ul. Lipowej, jak również przy cmentarzu komunalnym.
Sołtys i Rada Sołecka bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którym zależy na wizerunku Naszej miejscowości za włożony wkład pracy i obecność.

Wodzenie NIedźwiedzia
W dniu 23 lutego jak co roku strażacy z OSP Osowiec przeszli ulicami Osowca i Trzęsiny z wodzeniem Niedźwiedźia. Barwny korowód wyruszył o godz. 8.45 z Trzęsiny i zakończyl się o godz. 16.00 w Osowcu. Bardzo serdecznie strażacy dziękują wszystkim, którzy przyjęli niedźwiedzia na swojej posesji oraz za złozone datki. 
Wróć do spisu treści