2020 - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
OSOWIEC - TRZĘSINA
Przejdź do treści

2020

Archiwum
I KOMUNIA ŚW.
W niedzielę 20 wrzesnia odbyła się po raz drugi w tym roku uroczystość I Komunii Św., do której przystąpiło 15 dzieci. Pierwszy termin Komunii to jak zawsze niedziela Zeslania Ducha Św. jednak ze względu na stan epidemiologiczny termin ten został przesunięty na niedzielę 20 września. Na ołtarzu w czasie wszystkich Mszy św. wystawiona była nasza stara monstrancja oraz cyborium, które zostały odnowione jako dar od dzieci pierwszokomunijnych oraz młodzieży bierzmowanej w dniu  14 września.
zdjęcia A.Gallus
BIERZMOWANIE
14 września w naszej parafii  odbyła się uroczystość Bierzmowania, która ze względu na stan epidemiczny została przełożona z 5 maja. Sakrament Bierzmowania z rąk biskupa pomocniczego Pawła Stobrawy przyjęło 125 osób z następujących parafii: św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach - 13 osób, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej - 30 osób, św. Bartłomieja w Jełowej - 28 osób, św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach - 54 osoby.
INICJATYWA SOŁECKA
11 września zakończono zadanie z Inicjatywy Sołeckiej na placu zabaw. W listopadzie 2019 r. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, ogłosił nabór wniosków na realizację zadań w projekcie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. Projekt polega na przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do budżetu gminy, na dofinansowanie zadań w zakresie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. W związku z końcem roku i krótkim terminem do złożenia wniosku jako pierwsze zgłosiły się cztery miejscowości i wśród nich Osowiec. W miesiącu styczniu na zebraniu wiejskim została podjęta stosowna uchwała w której wskazano cel na jaki zostaną przeznaczone środki z dofinansowania w kwocie 5000 zł, - Urząd Marszałkowski i 1000 zł, - wkład Gminy Turawa. Środki zostały przeznaczone na wyłożenie placu zabaw przy ul. Lipowej bezpiecznymi płytami gumowymi. 5 marca 2020 r. w-ce marszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca przekazał w gminie na ręce Sołtysa decyzję o dofinansowaniu. Zgodnie z złożonymi ofertami i wyłonieniu wykonawcy w pierwszych dniach września płyty zostały ułożone, a plac stał się bezpiecznym miejscem dla maluchów. Pierwotnie ułożenie płyt zaplanowane było do wykonania z funduszu sołeckiego w kwocie 7000 zł. W związku z dofinansowaniem 6000 zł, niewykorzystane środki z tego zadania można było przesunąć na zebraniu wiejskim na inne zadanie. 
zdjęcia A. Gallus
I KOMUNIA ŚW.
W niedzielę 23 sierpnia o godz. 12.00 odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii Św., dla czwórki dzieci, które nię mogą uczestniczyść w uroczystości 20 września. W tym roku ze względu na panującą pandemię uroczystość została przełożona za zgodą rodziców na wrzesień.
STARE LIPY
W dniu dzisiejszym 12 lipca w godzinach porannych pomimo braku silnych wiatrów przewróciła się następna lipa przy ulicy Lipowej. Dobrze, że w tym czasie nikt tam nie przechodził. W takim stanie jest jeszcze wiele drzew, które już były wiosną przeznaczone do wycięcia. Oby jak najprędzej zostały usunięte te zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców Osowca. 
zdjęcia M. Świętek
35 LECIE KAPŁAŃSTWA
22 czerwca 1985 r. święcenia kapłańskie przyjął nasz ks. proboszcz Tadeusz Muc. Z okazji 35 rocznicy w dniu dzisiejszym odprawił Mszę św. w swojej intencji. Po uroczystym odśpiewaniu Te Deum, poszczególne delegacje z parafii złożyły na jego ręce drobne upominki i życzenia. Na koniec wszyscy na stojąco oklaskami podziękowali za lata posługi kapłańskiej. Na dworze orkiestra zagrała sto lat.
zdjęcia A. Powrosnik, A. Gallus
60 LECIE KAPŁAŃSTWA
19 czerwca swoją 60 rocznicę święceń kapłańskich obchodził nasz były proboszcz ks. Franciszek Lerch. W dniu 18 czerwca o godz. 11.00 wraz z kolegami z rocznika oraz opolskim biskupem Andrzejem Czają odprawili Mszę św. w swojej intencji w kaplicy biskupiej w opolskiej kurii. 19 czerwca 1960 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa przyjęło święcenia w opolskiej katedrze 27 diakonów. Na jubileuszowej mszy św. obecnych było 10 kapłanów. Ośmiu z nich nadal jest w naszej diecezji, jeden z Niemiec i jeden z diecezji gliwickiej.
Składamy z tej okazji kapelanowi Ojca Św. ks. Franciszkowi Lerchowi serdeczne życzenia dalszych lat w zdrowiu, błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej w swojej rodzinnej parafii.

35 LECIE KAPŁAŃSTWA
W dniu 5 maja ks. Walter Rachwalik obchodził swoją 35 rocznicę kapłaństwa. Z tej okazji przesłał pomiątkowy obrazek z wizerunkiem Alicji Lenczewskiej.
Krótkie słowo ks. Waltera i na spodzie link do audycji. TRYLOGIA ALICJI LENCZEWSKIEJ - Świadectwo-Słowo Pouczenia-Oblubienica Boga
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 31 stycznia 2020 r. w Radio Jasna Góra wyemitowano audycję o polskiej mistyczce Alicji Lenczewskiej (1934-2012). Redakcja zaprosiła dyrektora kapucyńskiego wydawnictwa SERAFIN o. Macieja Zienkiewicza oraz ks. Waltera Rachwalika, pierwszego i jedynego ojca duchownego polskiej mistyczki. Podczas audycji zaprezentowano słuchaczom wydaną w 2019 r. książkę zatytułowaną "OBLUBIENICA BOGA". W ocenie Wydawnictwa książka ta jest syntezą życia i duchowego przesłania jej pism "ŚWIADECTWA" i "SŁOWA POUCZENIA", a jej ojciec duchowny "ujawnia klucz do zrozumienia życia i pism mistyczki". Zapraszam do odsłuchania naszej audycji oraz do jej rozpowszechnia.
Błogosławię w imię Boże ks. Walter Rachwalik

PRACE PORZĄDKOWE NA PLACU ZABAW I RONDZIE
W dniach 21 i 22 maja członkowie Rady Sołeckiej oraz nieliczni mieszkańcy Osowca sprzątali plac zabaw oraz rondo i skwer przy ul. Dworcowej. Dziękujemy wszystkim za bezinteresowny udział w tych pracach oraz pani Konieczko za poczęstunek bardzo dobrą babką. 
REMONT ULICY LIPOWEJ
9 kwietnia zakończył się długo oczekiwany remont ulicy Lipowej. Objął swoim zakresem wiele działań, które wywołały u niektórych mieszkańców obawy i wiele złośliwych komentarzy. Teraz jednak można zobaczyć jak zmieniła się ta część Osowca. Myślę że jest się czym pochwalić a i mieszkańcy będą zadowoleni z powyższej inwestycji. Wykonano wiele miejsc parkingowych, wjazdów do posesji, położono nową nawierzchnię asfaltową oraz posadzono około 40 nowych drzew. Zgodnie z nazwą ulicy są to lipy, tak aby nie trzeba było zmieniać jej nazwy. Układ korzeniowy drzew został odpowiednio zabezpieczony przez wyspecjalizowaną firmę hydrożelem. Preparat zapewnia dostępność wody wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami pokarmowymi w strefie korzeni roślin. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz korzeni włośnikowych rośliny. Hydrożel jest bezpieczny dla środowiska, działa przez około 5 lat, następnie ulega rozkładowi. 
zdjęcia A.Gallus
MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA
Sołectwo Osowiec przystąpiło do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, z której otrzyma w tym roku 5000 zł, oraz wkład Gminy Turawa 1000 zł. W czwartek 5 marca 2020 r. Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego przekazał decyzję o dofinansowaniu na ręce naszego sołtysa Pana Bernarda Locha.
Środki w kwocie 6000 zł przeznaczone zostaną na wyłożenie placu zabaw przy ul. Lipowej bezpiecznymi płytami gumowymi.  czytaj więcej
WYCINKA DRZEW NA UL LIPOWEJ
Wydaje mi się że trzeba wyjaśnić parę kwestii związanych z wycinką drzew w Osowcu przy ulicy Lipowej.
Na stronie Facebooka /Turawa- nasza gmina/ mieszkanka Osowca napisała informację o wielkim rżnięciu starych drzew w Osowcu i że mieszkańcy Osowca nie wiedzą dlaczego je wycinają. Myślę że najpierw należałoby spojrzeć na swoje podwórko i uderzyć się w pierś i przypomnieć sobie co i kiedy wycinało się na ulicy Dworcowej i wtedy to nie przeszkadzało.
Co do ulicy Lipowej. Jak we wcześniejszym artykule napisałem drzewa na ulicy Lipowej były w złym stanie co zagrażało bezpieczeństwu, tak dla przypomnienia: tylko w 2019 r. zniszczony płot i Altana przy ul. Fabrycznej – przewrócone drzewo, zerwane gałęzie na teren szkoły Podstawowej w Osowcu, przewrócone drzewo na samochód przy ul. Lipowej, a w tym roku naruszony system korzeniowy i groźba przewrócenia się drzewa przy chodniku ul. Lipowa. Niektóre przeszkadzały w prawidłowym wykonaniu inwestycji, która na pewno jest potrzebna w tym miejscu i podniesie walor estetyczny tego zakątka Osowca. Tak zgadzamy się z tezą, że drzewa te mają ponad 200 lat, jednak zagrażają swoim stanem mieszkańcom naszej miejscowości. Nie wszystkie drzewa zostaną jednak wycięte, te które w latach 90 tych były posadzone pozostaną.
Każdy jednak kto trochę się orientuje w kwestii wycinki drzew wie, że za wycięte drzewa należy posadzić nowe. Tak jest też w Osowcu. Po zakończonym remoncie wzdłuż Lipowej zostaną nasadzone nowe LIPY, tak aby zachować specyfikę nazwy tej ulicy i nie będzie trzeba jej zmieniać zgodnie z sugestią niezorientowanych mieszkańców. Liczymy na to, że będą znowu rosły przez co najmniej 200 lat i upiększały miejscowość zarazem nie stwarzając zagrożenia dla dzieci uczęszczających do szkoły i naszych mieszkańców.
Artur Gallus
zdjęcia OSP Osowiec, A. Budnik, B. Loch

REMONT ULICY LIPOWEJ
W miesiącu lutym po długim a można by powiedzieć bardzo długich latach oczekiwania bo od 2014 r. ruszył remont ulicy Lipowej. Projekt ulicy był już gotowy na początku 2017 roku jednak ze względu na kosztorysową kwotę ponad 800000 zł. nie był realizowany ze środków budżetu Gminy. Mimo że rozłożyliśmy projekt na dwa zadania, też nie zyskał aprobaty do wykonania ze względu na wysokość kosztów. Na początku 2019 r. projekt został zawnioskowany przez Wójta do dofinansowania co pod koniec 2019 r. przyniosło skutek. Tak więc rozpoczęto prace przy budowie parkingów po dwóch stronach jezdni, chodnika, oraz ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej. W trakcie remontu zostały również za zgodą Starostwa Powiatowego ścięte stare lipy, które zagrażały bezpieczeństwu zarówno pieszym, samochodom jak i budynkom. Po zakończeniu prac zostaną zasadzone nowe Lipy tak aby odnowić drzewostan i to od czego pochodzi nazwa ulicy.
Artur Gallus
WODZENIE NIEDŹWIEDZIA
W sobotę 22 lutego jak co roku ulicami Osowca i Trzęsiny wędrował Niedźwiedż wraz ze swoim barwnym orszakiem. Jak zawsze oragnizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu. W Trzęsinie korowód odwiedziła Telewizja TURAWA a transmisja z tego wydarzenia znajduje się pod TUTAJ
JASEŁKA W KOŚCIELE
12 stycznia o godz. 15.00 w kościele parafialnym dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu przedstawiły Jasełka. W kościele zebrało się wielu parafian aby uczestniczyć w tym spektaklu i podziękować dzieciom oraz nauczycielom za trud włożony w przygotowanie.
zdjęcia A.Gallus
Kolędowanie ulicami Osowca
W dniu 6 stycznia dzieci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu po raz kolejny przeszły jako kolędnicy ulicami Osowca. Odwiedzili wiele mieszkań i posesji zbierając datki na dzieło misyjne. Zebrane środki w kwocie 1100 zł zostały przekazane ojcom Franciszkanom na Górze Św Anny, którzy przekażą je na misje. Więcej na stronie Szkoły 
Wróć do spisu treści