2021 - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
OSOWIEC - TRZĘSINA
Przejdź do treści

2021

Archiwum
Wizytacja Biskupa
W niedzielę 13 marca o godz. 10.30 przybyło do naszej parafii ks. bp Paweł Stobrawa. Celem wizyty było zakończenie wizytacji biskupiej, która odbywa sie co 5 - 6 lat. Przed kosciołem ks. bp powitali przedstawiciele miejscowości Osowca, Węgier i Trzęsiny słowami:
Czcigodny Księże Biskupie!
Witamy Cię serdecznie w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej. Twoje odwiedziny są dla nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem. Czas spotkania z Tobą, Następcą Apostołów i Pasterzem naszego Kościoła, to czas szczególnie błogosławiony. Ufamy, że wspólna modlitwa, celebrowanie Świętych Tajemnic i doświadczenie wspólnoty, umocni nas, byśmy jeszcze wierniej, zgodnie z Twoim zawołaniem biskupim „Caritati confisus sum” zawierzyli Miłości. Dostojny nasz Gościu! Prosimy, byś nam pobłogosławił na dalsze dni, jakże niełatwe w dzisiejszych czasach. Byś zaniósł wraz z nami do Boga błagalny głos o lepsze jutro. My ze swej strony obiecujemy pamięć w naszej modlitwie.
Następnie procesyjnie wprowadzono Ks. bp do kościoła przy spiewie "Błogosławiony, który idzie..." następnie ks. proboszcz odśpiewał na przemian z ludem wezwania i odmówił modlitwę. Po odspiewaniu piesni ku czci patrona "Święty Józefie patronie nasz.." oraz odśpiewaniu kolekty przez ks. biskupa rozpoczęła się Msza św. Na początku Mszy ks. probośc przywitał ks. biskupa i przedstawił krótkie sprawozdanie z życia religijnego parafii.
Jego Ekscelencjo ks. Biskupie Pawle. Witamy Cię gorąco i serdeczne w naszej parafii pw. św. Józefa Robotnika w tych trudnych i niespokojnych czasach. Erygowana w 1925 r. parafia w której gościsz obejmuje 4 miejscowości: Węgry, Osowiec, Kolanowice i Trzęsinę. Ludzie pobożni, pomocni i zaangażowani przeżywają podobne problemy i radości jak i w innych miejscowościach i parafiach. Prace za granicą, rodzinne rozłąki, dokuczająca czasem samotność ale i wsparcie bliźnich, sąsiadów i wspólnot działających na terenie parafii. W naszej parafii funkcjonuje wspólnota Służby Liturgicznej Ołtarza, Szafarzy Komunii Świętej, którzy nie tylko rozdają Pana Jezusa na mszy świętej ale też zanoszą Go do chorych w parafii. Dzieci Maryi, Róże Różańcowe, Wspólnota Caritas, Wspólnota Rycerzy Niepokalanej. Klub Seniora i Mniejszość Niemiecka. Każda z tych wspólnot stara się pielęgnować i pogłębiać swój haryzmat i służyć parafii i bliźnim w miarę swoich sił i możliwości. Duszpasterstwo w parafii prowadzone jest w formie tradycyjnej. Skupione wokół Eucharystii i Tradycyjnych nabożeństw. Tradycja pierwszych czwartków, piątków i sobót miesiąca jest nie tylko kontynuowana ale i pogłębiana przez wiernych i przez wspólnoty istniejące w parafii. Mocno kultywowane są msze święte wraz z procesjami o urodzaje: św. Marka, św. Urbana i w Dni Krzyżowe. W życie parafii wpisuje się mocno działalność Caritasu parafialnego organizując pomoc i spotkania dla chorych, samotnych i niepełnosprawnych. Dzięki hojności, zaangażowaniu i pomocy Parafian udało się odnowić dachy i elewacje kościoła, plebani i domku gospodarczego. Wyremontować i zaadoptować na potrzeby Parafian Dom Katechetyczny oraz wybudować nowe garaże wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Plac wokół kościoła i domu katechetycznego został na nowo zaplanowany i zagospodarowany. Każde dzieło konsultowane jest z Radą Parafialną, która służy nie tylko dobrą radą ale i konkretną zawsze pomocą.
Dziękując Panu Bogu za twoją obecność księże biskupie Pawle, proszę o przewodniczenie tej Eucharystii i błogosławieństwo dla całej naszej Parafii.
Po zakończeniu Mszy św. w domu katechetycznym odbyło sie krótkie spotkanie z członkami Rady Parafialnej.
Zakonczeniem pobytu w naszej parafii było wspólne z biskupem uczestnictwo w Gorzkich Żalach i wygłoszenie kazania pasyjnego przez biskupa.
zdjęcia A. Gallus
Nowe przystanki w Osowcu
W zeszłym tygodniu w Osowcu stanęły dłogo oczekiwane nowe wiaty przystankowe. Fundamenty pod przystanki zostaly wykonane już 11 września, ponieważ wiaty miały być już ok 25 września. Jednak dopiero po wielu monitach w gminie przystanki zostały zamontowane 5 listopada. Stare wiaty zostały przewiezione na boisko sportowe w Osowcu i służą młodym piłkarzom do schronienia w czasie deszczu.
Pojemniki na nakrętki
12 października w Osowcu postawiono pojemniki w kształcie serc, do których mieszkańcy mogą wrzucać nakrętki plastikowe. Jeden pojemnik znajduje się w Osowcu a drugi został postawiony w Trzęsinie. Takie same pojemniki zostały usytuowane we wszystkich miejscowościch naszej gminy. Zakupione zostały z funduszy Gminy Turawa a inicjatorką ich wykonania była nasza radna Iwona Duda. Nasz pojemnik został już raz opróżniony. Niebawem zostanie też umieszczony na nim wizerunek osoby, dla której zbieramy nakrętki. Osobą tą jest Bartek Kurhofer z Jełowej. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom za składanie tam niepotrzebnych nakrętek a zarazem tak potrzebnych osobom potrzebującym wsparcia. Dziękujemy!!!
Uroczyste otwarcie szkoły po remoncie
W dniu 1 września o godz. 17.00 przy wspaniałej pogodzie odbyło się uroczyste otwarcie szkoły po długiej modernizacji. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Turawa na czele z Wójtem, Radni Rady Gminy wraz z Przewodniczącym oraz przyjaciele szkoły, rodzice i nauczyciele. Modernizacja budynku szkoły /dawnego Domu Kultury/ obejmowała wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy ciepła, instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia, ocieplenie budynku, stropu, wymianę wszystkich drzwi oraz położenie gładzi i malowanie. Wartość modernizacji wyniosła 1mln 200tys zł z czego gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 826000 zł.
zdjecia A. Budnik,A.Gallus
Procesja teoforyczna
3 czerwca w uroczystośC Bożego Ciała ulicami Osowca przeszła procesja teoforyczna do czterech ołtarzy.
Grupa MULTIPLAY jest w trakcie montażu instalacji światłowodowej na terenie Osowca i Trzęsiny. Już niedługo będziemy mogli korzystać z łączy światłowodych oferujących szybki internet, telewizję, telefon.
Więcej informacji na stronie grupy - czytaj więcej
I Komunia Św.
W niedzielę 23 maja o godz. 10.30 odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii Św.  W tym roku I Komunię Św. przyjęło 25 dzieci.
Wróć do spisu treści