2013 - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
OSOWIEC - TRZĘSINA
Przejdź do treści

2013

Archiwum
15 grudnia - wigilia w DFK

15 grudnia w sali OSP odbyła się wigilia dla członków Mniejszości Niemieckiej z koła Osowiec. Spotkanie wigilijne przebiegało w miłej atmosferze. Wspólnie śpiewano kolędy a w trakcie śpiewali kolędy i pastorałki Diana i Dawid Galus. Ks. proboszcz poświęcił opłatki i wspólnie złożono sobie życzenia a następnie podano kolację wigilijną.

zdjęcia A.Gallus.

8 grudnia - Mikołaj w DFK

W dniu 8 grudnia w sali OSP w Osowcu jak co roku odbyło się spotkanie z Mikołajem dla dzieci członków DFK w Osowcu. W spotkaniu uczestniczyło 28 dzieci wraz z rodzicami. Jak zawsze zorganizowane były zabawy z dziećmi i Mikołajem oraz drobny poczęstunek dla rodziców i dzieci.

                             zdjęcia A.Gallus.

30 listopada - Spotkanie Seniorów

W dniu 30 listopada jak co roku w sali OSP w Osowcu odbyło się uroczyste "Spotkanie Seniorów", które zorganizował Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Stowarzyszeniem 'Nasz Osowiec". Na początku spotkania Sołtys powitał wszystkich na sali i przedstawił krótki program spotkania. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu. Dzieci przedstawiły krótki rys życia i pontyfikatu swego patrona. Następnie wystąpiły Hania i Zosia ze Stowarzyszenia Promocji Tańca "ProDance" w tańcach baletowych oraz mażoretka z Ozimka a zarazem mieszkanka Trzęsiny. Po występach seniorzy mogli powspominać i porozmawiać między sobą. Przed kolacją słowo do seniorów skierował nasz były proboszcz ks. Franciszek Lerch, który zaszczycił nas swoją obecnością. Natomiast po kolacji słowo wygłosił nasz proboszcz ks. Tadeusz Muc. Spotkanie jak zawsze przebiegało w miłej atmosferze. Podziękowania należą się wszystkim, którzy pomogli przygotować i zorganizować to spotkanie oraz tym, którzy je sponsorowali.

zdjęcia A.Gallus.

16 paźdźiernika - Nadanie Imienia Szkole Podstawowej

W dniu 16 paźdźiernika w 35 rocznicę powołania Karola Wojtyły jako Jana Pawła II na tron Piotrowy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu otrzymała jego imię.
Od wielu lat noszono się z zamiarem obrania patrona dla szkoły, lecz albo brak było determinacji albo nie wiadomo jaki inny powód spowodował odkladanie tego tematu. Tym razem jednak zabrano się do tego zadania już w roku 2012. Przez cały rok trwały konkursy, rozmowy, wybory i wiele innych działań, by w końcu znaleść tę najwłaściwszą osobę, która będzie patronowała naszej szkole. Po przeprowadzeniu wszystkich formalnych czynności jakie należy spełnić, obrano patronem chyba najwybitniejszego Polaka Jana Pawła II. To On swoją postawą jak i codziennym życiem, umiłowaniem Boga i ludzi a szczególnie młodzieży i dzieci patronować będzie naszej szkole na następne lata. Skoro mieliśmy już patrona trzeba było iść za ciosem i postarać się o sztandar. Tu z wielką pomocą przyszedł nam były uczeń naszej szkoły, który ufundował bardzo ładny sztandar. Skoro było już wszystko dopięte organizacyjnie nadszedł czas na wyznaczenie dnia uroczystości. Postanowiono, że najwłaściwszą datą będzie dzień wyboru tj. 16 paźdźiernika.
Uroczystość rozpoczęła się o godz 10.00 Mszą św., której przewodniczył ks. Marcin Wilczek dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Opolskiej oraz ks. Franciszek Lerch były proboszcz naszej parafii, ks. Tadeusz Muc obecny proboszcz oraz ks. Rajmund Kała proboszcz parafii Kotórz Wielki, gdyż dzieci i młodzież z tej parafii uczęszczają do naszej szkoły. W kościele zgromadziło się wielu byłych absolwentów szkoły jak również wszystkie dzieci i zaproszeni goście. Po kazaniu ks Wilczek pobłogosławił sztandar. Jakimś "cudem" stało się również to, że w kościele w tym dniu obecne były relikwie bł. Jana Pawła II. Po zakończonej Mszy św. wszyscy mogli ucałować relikwiarz. Następnie za sztandarem wyruszyliśmy do szkoły. W szkole po odśpiewaniu hymnu państwowego nastapiło uroczyste przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców na ręce pani dyrektor. Poczet sztandarowy złożył ślubowanie na sztandar i oficjalnie przejął sztandar i odbyła się prezentacja sztandaru. Po prezentacji przedstawiciele wszystkich klas złożyli ślubowanie na sztandar a następnie  sztandar wyprowadzono.
Po wyprowadzeniu sztandaru pani dyrektor Karina Loch, oficjalnie powitała zaproszonych gości i odbyła się część artystyczna. Uczniowie szkoły przygotowali przedstawienie obrazujące cały proces nadania imienia szkole. Po występie nastąpiły przemówienia gości i wręczenie drobnych upomników. Po zakończeniu uroczystości szkolnych goście udali się do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu gdzie przygotowano poczęstunek.
Tak w skrócie przebiegał ten szczególny dzień dla naszej szkoły. Jest to też pierwsza szkoła w gminie, która ma swojego patrona. Jako, że w tym dniu była 35 rocznica wyboru papieża w szkole pojawiła się też telewizja polska. Nagrany materiał został wyemitowany w Teleekspresie oraz w Kurierze Opolskim.  Materiał można zobaczyć tutaj

zdjęcia A. Gallus, H. Baron

25 września Zebranie Wiejskie

W dniu 25 września o godz. 18.00 w sali OSP odbyło się Zebranie Wiejskie. na zebraniu ustalono podział środków sołeckich na rok 2014 oraz poruszano takie sparwy jak:
- remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz drogi powiatowej. Ustalono, że Rada Sołecka zwróci się z pismem do Starostwa Powiatowego w Opolu o naprawę nawierzchni drogi powiatowej Turawa-Kup. Ten wniosek stawiany jest już od 10 lat. Jak na razie wykonano 90 m asfaltu na drodze powiatowej.
- wnioskowano o remont drogi Leśnej i Lipowej.
- wnioskowano o weryfikację oświetlenia i umieszczenie trzech punktów świetlnych na ul. Lipowej, Oleskiej i Dworcowej.
- segregacja śmieci przez mieszkańców bloków w Osowcu. Ustawienie pojemników oraz sytuację sanitarną przy nich jak również ich ogólnodostępność co powoduje zakłócenie segregacji.
- powrócono po raz kolejny z rzędu do sprawy dotyczącej uciążliwych zapachów z samochodów przewożących padle zwierzęta ulicami Osowca. Stwierdzono, że samochody te nie są przygotowane do przewozu tego typu ładunków. Do dnia dzisiejszego nic w tej kwestii nie zostało zrobione przez służby gminne odpowiadające za ochronę środowiska.
- wnioskowano o wystąpienie do Nadleśnictwa Turawa o postawienie 2 ławek w Trzęsinie na terenach lasów w miejscu starego koryta rzeki, który jest teraz utrzymywany przez mieszkańców Trzęsiny.


15 września Dożynki parafialnne i gminne

W dniu 15 września odbyły się dożynki parafialne i gminne. Rano o godz. 8.30 odprawiona była przez ks. proboszcza Msza Św. w podziękowaniu za tegoroczne zbiory. Po południu natomiast korona nasza wraz z delegacją uczestniczyła w gminnych dożynkach organizowanych w Rzędowie. Jak co roku nie byo miejsc przyznanych za wykonanie korony dożynkowej. Wszystkie sołectwa otrzymały taką samą nagrodę pieniężną.

zdjęcia A.Gallus.

25 sierpnia - Dożynki Powiatowe w Dobrzeniu Wielkim

W dniu 25 sierpnia nasza korona dożynkowa wraz z delegacją reprezentowała gminę Turawa na Powiatowych Dożynkach w Dobrzeniu Wielkim. Dziewczyny w strojach ludowych wraz z Sołtysem i Wójtem przejechaly w barwnym korowodzie na przystrojonej przyczepie nad Balaton. Tam odbyła się glówna uroczystość dożynkowa. Korona nasza zdobyła specjalne wyróżnienie /Dyplom/ z drobną nagrodą pieniężną.  

zdjęcia A. Gallus.

9 - 11 sierpnia Lato w Osowcu

W dniach od 9 do 11 lipca na boisku sportowym odbył się jak co roku festyn sportowy pod nazwą "Lato w Osowcu". W pierwszym dniu odbył się turniej dzieci z rocznika 2004 i młodsze a wieczorem NOC KLUBOWA z DJ i muzyce TECHNO. W sobotę odbył się mecz seniorów LZS Stal Osowiec i TSV Monachium. W trakcie meczu jak i do godzin wieczornych trwał festyn, przy którym organizowane były liczne zabawy dla dzieci. Wieczorem natomiast odbyla się zabawa taneczna. W niedzielę natomiast odbył się turniej drużyn niezrzeszonych: Kuźnia Osowiec, Dzidek Team, Strażak Węgry, którego zwycięzcą została Kuźnia Osowiec. Następnie odbył się mecz Kuźni Osowiec z drużyną Lejdis Team. Panie zagrały naprawdę dobry mecz, który wygrały. W trakcie całego festynu obecne było wesołe miasteczko dla dzieci oraz znów wiele zabaw przygotowanch przez panie ze Stowarzyszenia Nasz Osowiec. W ciągu trzech dni festynu można było nabyć cegiełkę na klub a w zamian za cegiełkę otrzymywano nagrodę. Całe to przedsiewzięcie przygotowały również panie ze stowarzyszenia Nasz Osowiec.

zdjęcia A.Gallus.

27.07 - 03.08 Międzynarodowy Obóz Strażacki

W dniach od 27 lipca do 3 sierpnia na ośrodku strażackim w Turawie odbył się Międzynarodowy Obóz Strażacki dla dzieci strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych, organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osowcu. Było to już 7 wspólne spotkanie. W tym roku uczestniczyło w nim 83 dzieci, w tym 44 z siedmiu jednostek naszej gminy i 39 z partnerskiej gminy Saalfelder Hohe w Niemczech. Dzieci i młodzież miło spędziły czas na wypoczynku jak rownież na ćwiczeniach sprawnościowych i szkoleniach. W formie zabawy przeprowadzono zawody strażackie, szkolono młodych adeptow z udzielania pierwszej pomocy, zapoznano ich ze sprzętem uzywanym w jednostkach OSP oraz uczono pływania. W czasie obozu odbyła się też dyskoteka oraz wycieczka do Fortu w Srebrnej Górze, jak również spływ kajakowy doliną rzeki Małej Panwii. Całe spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. W dniu 1 sierpnia gościliśmy na falach Radia Opole w programię Janusza Maćkowiaka. Obóz zorganizowany został z środków Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży PNWM, wpłaty własnej uczestników i środków budżetowych jednostek OSP gminy Turawa.

zdjęcia A.Gallus.  

15 czerwiec -wycieczka do Warszawy

W dniu 15 czerwca odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie "Nasz Osowiec" wycieczka do Warszawy. Wyjazd nastąpił o godz. 4.00 rano a o godz. 9.00 byliśmy już w Warszawskich Łazienkach. Po Warszawie oprowadzała nas pani przewodnik. Po zwiedzeniu Łazienek grupa zwiedziła Stare Miasto oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Następnie zwiedzano pałac w Wilanowie a potem powrót do Warszawy na obiad i następnie wjazd na Pałac Kultury. Następnym punktem programu było zwiedzenie Stadionu Narodowego, który w tym dniu był otwarty i można było zwiedzać cały obiekt. Z tego miejsca wyruszyliśmy już w drogę powrotną do domu. Powrót nastąpił o godz 0.30

zdjęcia A.Gallus.

8 czerwiec - wycieczka ministrantów

W dniu 8 czerwca ministranci wraz z księdzem proboszczem wyjechali na wycieczkę. Wyjazd rano o godz 6.00 i najpierw wejście na Szczeliniec. Po zejściu przejazd do Wambierzyc, gdzie ks. proboszcz odprawił Mszę św w intencji służby kościelnej i ich rodzin. Następnie obiad i zwiedzenie wystawy ruchomych szopek Bożonarodzeniowych. Następnie basen kąpielowy w Kłodzku z sauną i zjeżdżalnią a w drodze powrotnej, żeby tradycji stało się zadość McDonald"s. Powrót do domu o godz. 20.30

zdjęcia A.Gallus.

1 czerwiec - Młodzież w Lednicy

W dniu 1 czerwca młodzież z naszej parafii uczestniczyła w XVII  Spotkaniu Młodych Lednica 2000 pod hasłem W imię Ojca. Mimo deszczowej pogody o 6.00 rano wyruszyli busami do Lednicy. Na polach Lednickich jednak pogoda była słoneczna co pozwoliło jeszcze pełniej uczestniczyć w spotkaniu. Powrót nastąpił o godz. 4 rano w niedzielę.

zdjęcia A. Gallus.

30 maj - Boże Ciało

30 maja ulicami Osowca przeszła procesja Bożego Ciała. Od rana pogoda nie zapowaidała się najlepiej jednak kiedy procesja ruszyła z kościoła jeszcze nie padało. Od pierwszego ołtarza zaczął kropić deszcz a przy ostatnim oltarzu rozpadało się na dobre. Mieszkańcy Osowca ustawili cztery ołtarze i przyozdobili trasę. Misternie przygotowane ołtarze można podziwiać na zdjęciach. Po powrocie do kościoła ksiądz proboszcz podziękował wszystkim przygotowującym ołtarze jak również wskazał na kunszt ich przygotowania oraz stwierdził, że warto byłoby powiedzieć homilię o każdym z nich.

zdjęcia J. Jakusz, A. Gallus.

22 maj - uroczysty apel w szkole

W środę 22 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Osowcu odbył się uroczysty apel poświęcony podsumowaniu działań mających na celu nadanie imienia szkole. Młodzież przedstawiła program poświęcony życiu, działalności duszpasterskiej jak i okresu pontyfikatu bł. Jana Pawła II. To jego imię ma nosić szkoła a uroczystość nadania imienia i sztandaru odbędzie się w październiku, miesiącu, w którym obchodzimy wspomnienie bł. Jana Pawła II, jak również rocznicę wybory jego osoby na stolicę Piotrową. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście; ks. proboszcz Tadeusz Muc, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Opolskiej ks. Marcin Wilczek, Wójt Gminy Turawa, Sekretarz Urzędu Gminy Turawa, przewodnicząca miejscowego Koła DFK, przedstawiciele Rady Rodziców i radny miejscowości. Na zakończenie apelu wręczono wszystkim dzieciom biorącym udział w działaniach związanych z wyborem patrona nagrody i dyplomy.

zdjęcia A. Budnik.

19 maj I Komunia Św.

W dniu 19 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość I komunii Św. Po raz pierwszy komunię przyjęło do swego serca 30 dzieci.

16 kwietnia - Bierzmowanie w parafii

W dniu 16 kwietnia w naszej parafii odbyła się uroczystość Bierzmowania. Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Pawła Stobrawy przyjęło 79 młodych członków Kościoła z następujących parafii:

- parafia Bierdzany 10
- parafia Jełowa 9
- parafia Ligota Turawska 17
- parafia Osowiec-Węgry 29
- parafia Tuły 14

zdjęcia A.Gallus.

1 marca - zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia "Nasz Osowiec"

W dniu 1 marca w sali OSP w Osowcu odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia "Nasz Osowiec". W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z działaności, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie przystąpiono do głosowania wniosku absolutoryjnego, który został przegłosowany jednogłośnie. Po udzieleniu Absolutorium Prezes Stowarzyszenia przedstawiła plan działalności na rok 2013. W wolnych wnioskach podziękowano wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w działalność Stowarzyszenia oraz w pracach na rzecz naszej miejscowości.

1 marca - Zebranie Wiejskie

W dniu 1 marca w sali OSP w Osowcu odbyło się Zebranie Wiejskie. Celem zebrania było podsumowanie dokonań sołectwa w roku 2012 oraz wyjaśnienie zapisów nowej "ustawy śmieciowej", w świetle Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie. W zebraniu uczestniczyła pani inspektor oraz kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z Wójtem. Przedstawiono mieszkańcom zasady gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ceny jakie będą obowiązywać od dnia 1 lipca br. Nie na wszystkie pytania udało się jednak uzyskać odpowiedzi, a najbardzej na te związane z systemem odbierania odpadów z posesji Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

9 luty Zabawa Niedźwiedziowa

9 lutego w sali OSP w Osowcu odbyła się zabawa niedźwiedziowa. Do tańca przygrywał zespół muzyczny "Boomerang". O godz. 24 na salę wszedł niedźwiedź ze swoim orszakiem, który najpierw zatańczył a następnie jak zwyczaj nakazuje został zastrzelony. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

zdjęcia A. Gallus.

2 luty Wodzenie Niedźwiedźia

W dniu 2 lutego jak co roku OSP Osowiec zorganizowało Wodzenie Niedźwiedźia. Barwny korowód wyruszył o godz. 10.00 i do godz. 16.30 przemaszerował po wszystkich ulicach Trzęsiny i Osowca. W połowie trasy zatrzymał się na poczęstunek w Strazy. Członkowie OSP dziękują za przyjęcie Niedźwiedźia w swoich posesjach jak również za dary złożone Niedżwiedźiowi.

zdjęcia M. Robak.

13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W dniu 13 stycznia po raz piąty zagrała w Osowcu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za okazane serce i datki na tak szczytny cel. W czwartek podamy ostateczną kwotę jaką udało nam się zebrać w tym roku.

zdjęcia A. Gallus.

11 stycznia Jasełka w kosciele

W dniu 11 stycznia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu wystąpili w kościele z jasełkami. Przedstawienie rozpoczęło się po Mszy Św., o 17.30. Na koniec przedstawienia ks. proboszcz przygrywał na gitarze i razem z dziećmi i parafianami zaśpiewali wspólną pieśń.

zdjęcia Anna Budnik.

Wróć do spisu treści