Rada parafialna - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
Przejdź do treści

Rada parafialna

Parafia

Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej

w celu obliczenia wyników wyborów do parafialnej Rady Duszpasterskiej
w dniu 29 listopada 2015 r.

W dniu 29 listopada przeprowadzone było głosowanie na sporządzonych i opieczętowanych kartach do głosowania. Przed każdą Mszą św. parafianie wchodząc do kościoła odbierali od przedstawicieli ustępującej Rady Parafialnej karty do głosowania. Po skreśleniu swoich kandydatów kartę umieszczali w urnie. Na kartach znajdowały się nazwiska kandydatów, którzy zostali wyłonieni 15 listopada i nie zrezygnowali z kandydowania.
Rada parafialna w tej kadencji zgodnie z pkt. 9 b) statutu PRD liczyć będzie 14 członków z podziałem na poszczególne miejscowości : Osowiec – 5, Węgry – 4, Kolanowice – 3, Trzęsina – 2.
Komisja w składzie:
Przewodniczący – ks. Tadeusz Muc
Członek – Ryszard Halupczok
Członek – Konrad Nikodem
Członek – Henryk Baron
Członek – Artur Gallus

po nabożeństwie adwentowym przeliczyła oddane głosy. Z pośród wyjętych z urny 529 kart, ważnych było 483 a 46 było nieważnych.

Zgodnie z pkt. 6 statutu PRD do Rady Duszpasterskiej z wyboru proboszcza weszli:
Artur Gallus, Ryszard Halupczok, Andrzej Świerc, Henryk Baron, Bernard Knopp

natomiast z wyboru parafian:
Waldemar Sochor, Joachim Miler, Wiesław Budnik, Konrad Nikodem, Robert Buchta, Bernard Loch, Karina Loch, Krzysztof Komor, Joachim Blacha.

Przedstawicielami poszczególnych miejscowości w Radzie będą:
Osowiec – Artur Gallus, Joachim Miler, Wiesław Budnik, Joachim Blacha, Karina Loch
Węgry – Ryszard Halupczok, Waldemar Sochor, Andrzej Świerc, Krzysztof Komor
Kolanowice – Konrad Nikodem, Henryk Baron, Robert Buchta
Trzęsina – Bernard Loch, Bernard Knopp

Zaprzysiężenie Rady w dniu 20 grudnia na nabożeństwie popołudniowym


Wróć do spisu treści