Władze - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
OSOWIEC - TRZĘSINA
Przejdź do treści

Władze

Plan Odnowy Miejscowości

W dniu 3 marca o godz. 17.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia "Nasz Osowiec". Minęły już 4 lata od kiedy nasze stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną, więc nadszedł czas aby zgodnie ze statutem nastąpiły kolejne wybory. Mimo że w roku 2011 odbyły się wybory uzupeniające to w tym roku należało przeprowadzić statutową procedurę wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzonych wyborach Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Zarząd

Prezes - Iwona Duda
w-ce Prezes  - Artur Gallus
Skarbnik - Marek Marciszuk
Sekretarz - Anna Budnik
Członek zarzadu - Bernard Loch

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Robert Andrzejewski
Sekretarz - Stanisława Makowska
Członek - Barbara Oruba


Nastepnie przedstawiono plan pracy stowarzyszenia na rok 2012 oraz przedyskutowano wiele spraw jakie czekają członków w tym roku.

Wróć do spisu treści